กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒบัตรโครงการสร้างผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 06 มกราคม 2016 เวลา 09:35 น.

โครงการสร้างผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน
(Caregiver Training Program @Home)  รุ่นที่ 1-10
โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 มกราคม 2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักอนามัยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เป็นประธานในพิธีและมอบววุฒิบัตร
ผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน 1,200 คน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
และท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) ร่วมมอบวุฒิบัตร

(ลงข้อมูล วันที่ 6/01/59)