กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ประชุมพยาบาลอาวุโส PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 00:09 น.

รายงานการประชุมกองการพยาบาลสาธารณสุขและพยาบาลศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ วันที่ประชุม สถานที่ ดาวน์โหลด
1 4 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
2 4 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
3 9 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
4 21 กรกฎาคม2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
5 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
6 29 ก.ย. 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
7 29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
8 26 พ.ย 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
9 24 ธ.ค 2553 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
10 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
11 15 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
12 2 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
13 23 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
14 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
15 19 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
16 17 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
17 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
18 20 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
19 18 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
20 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
21 11 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
22 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
23 20 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
24 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
25 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
26 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
27 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
28 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
29 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
30 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
31 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
32 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
33 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
34 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
35 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล
36 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมกองการพยาบาล