กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2015 เวลา 16:15 น.

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณกอบกุล  จันทร์ตระกูล
ที่ได้รับรางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครดีเด่น
ระดับหน่วยงาน
ประจำปี 2558 เข็มเชิดชูเกียรติช้างทองคำ

(ลงข้อมูล วันที่ 9/12/58)