กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:16 น.

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณอรชร   ณ ระนอง
ที่ได้รับประทานรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น
ประเภทผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2558
และ
คุณกนกวรรณ   ด้วงกลัด
ที่ได้รับประทานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นวัตกรรมสำหรับประชาชน "ไฟจราจร 3 สี แนะวิธีดูแลสุขภาพ"

(ลงข้อมูล วันที่ 9/11/58)