กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
สรุปผลการนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 14:31 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุขได้ดำเนินงานนิเทศบริการการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง วันที่ 3 มีนาคม 2558 - 28 กรกฎาคม 2558 บัดนี้ การนิเทศดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งสรุปผลการนิเทศงานศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ดังนี้
- นำเสนอผลการนิเทศ ดาวน์โหลด
- สรุปผลการนิเทศฯ ทีม 1 ดาวน์โหลด
- สรุปผลการนิเทศฯ ทีม 2 ดาวน์โหลด
- สรุปผลการนิเทศฯ ทีม 3 ดาวน์โหลด
- สรุปผลการนิเทศฯ 13 ส่วนราชการ ดาวน์โหลด
- บทสรุปรายงานผลการนิเทศฯ ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 29/9/58)