กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2013 เวลา 16:46 น.

Power point ประกอบการอบรมฯ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

1.การช่วยฟื้นฟูคืนชีพชั้นสูง ดาวน์โหลด

2.การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด

3.Emergency in neurological patients ดาวน์โหลด

4.ภาวะฉุกเฉินทาง หู คอ จมูก ดาวน์โหลด

5.EYE & EMERGENCY ดาวน์โหลด

6.ORTHOPEDIC MANAGEMENT IN PRIMARY CARE ดาวน์โหลด

7.Sprains & Strains ดาวน์โหลด

8.Update Management in Wound Care ดาวน์โหลด

9.การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยเด็ก ดาวน์โหลด

10.ภาวะฉุกเฉินทั่วไป ดาวน์โหลด

11.ภาวะทางเดินหายใจอุดกลั้น ดาวน์โหลด