กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
โปรแกรม MCH REFER (ส่งต่อ) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 10:10 น.

เส้นทางสำหรับเข้าสู่โปรแกรม ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน (MCH REFER)

ช่องทางที่ 1 : phn.bangkok.go.th/webmch

ช่องทางที่ 2 : phn.bangkok.go.th/mchrefer

ช่องทางที่ 3 : http://203.155.220.144/refer


สรุปแนวทางการใช้งานโปรแกรมส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน (MCH Refer) สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ดาวน์โหลด

1.แบบขอรหัสใช้(User-id) ดาวน์โหลด 

2.แบบฟอร์ม RF01 ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์ม HV 03.1 ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์ม HV 04.1 ดาวน์โหลด

5.แบบบันทึกการเยี่ยมครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด