กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
แบบประเมินส่วนต่างขีดความสามารถสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 12:04 น.

แบบประเมินส่วนต่างขีดความสามารถสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล มีการปรับปรุงวิธีการคำนวน work load ใหม่

รายละเอียดทั้งหมด | ดาวน์โหลดวิธีการคำนวณ work load ใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล โทร : 02-276-3858