กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล

E-learning


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
แนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์แฝด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 17:09 น.

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) คลิก

แนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์แฝด คลิก

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) คลิก

 

ที่มาของข้อมูล : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal featal Medicine)
กลุ่มงานสูติ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร