กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
การพิจารณาส่งข้าราชการสายงานพยาบาลศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:05 น.

การพิจารณาส่งข้าราชการสายงานพยาบาลศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2

ในการนนี้กองการพยาบาลสาธารณสุข ขอความร่วมมือท่านพิจารณาคัดเลือกข้าราชการสายงานพยาบาลในหน่วยงานของท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อเขียนใบสมัครศึกษาเพิ่มเติม/ฝึกอบรม ส่งมาที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม