กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 14:58 น.

อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลา 4 เดือน โครงการอบรมจะดำเนินการระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 9 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม