กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล

การประชุมโครงการส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทต่อเนื่องที่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2011 เวลา 10:54 น.

ประชุมโครงการส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทต่อเนื่องที่บ้าน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ ร้ตนากร อาคารอำนวยการชั้น 3 สถานบันประสาทวิทยา

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/รายระเอียดเพิ่มเติม