Home POFF3 การวิเคราะห์ชุมชน จากโปรแกรม Poff3
การวิเคราะห์ชุมชน จากโปรแกรม Poff3 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:32 น.

การประเมินผลชุมชน เพื่อวินิจฉัยชุมชนจากโปรแกรม POFF3 เชิงรุก 6 ศูนย์ประสานงาน ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2556

1. การประยุกต์ใช้โปรแกรม POFF3 ในงานการพยาบาลอนามัยชุมชน (PowerPoint) ดาวน์โหลด

2. รูปแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเยี่ยมบ้านด้วยโปรแกรม POFF3

- รูปแบบสารสนเทศทางการพยาบาลอนามัยชุมชนด้วยโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว ดาวน์โหลด
- ตัวอย่าง การนำเสนอรายงาน จากรายงานโปรแกรม poff3 ดาวน์โหลด

3. รายงานวินิจฉัยชุมชน ของศูนย์ฯ(CODE)


การวิเคราะห์ชุมชน จากโปรแกรม POFF3 ปี 2555

1. คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ชุมชน Download

2. รหัสข้อมูลที่ส่งออก จากโปรแกรม poff3  Download

3. ตัวอย่าง แบบฟอร์มวิเคราะห์ชุมชน Download

4. คู่มือขั้นตอนการจัดกลุ่มอายุ และ แบ่งกลุ่มอายุตามเพศ SPSS Download

 
ลิขสิทธิ์ © 2016 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย