กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม

พื้นที่ตั้ง :  50 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 22.157 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. :122,157  คน (ชาย 55,826 คน, หญิง 66,354 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  46,022 หลังคาเรือน  ( 48,365 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   10  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     3  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  6  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   2 โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  17  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตลาดพร้าว

สถานที่ตั้ง : เลขที่  4/98 ซ.โชคชัย 4 แยก 39 หมู่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร : 02-539-4828

โทรสาร : 02-539-4895

สถานที่ใกล้เคียง :  สำนักงานเขตลาดพร้าว, วัดลาดพร้าว

รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถวเล็กรับจ้าง

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 2  แห่ง

 • ศูนย์สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น  ที่ตั้ง เลขที่  11/5 หมู่ 5 ซ.หลังวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.
 • ศูนย์สาขาจรเข้บัว ที่ตั้ง เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้ เขตลาดพร้าว กทม.

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ศูนย์สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น  ที่ตั้ง เลขที่  11/5 หมู่ 5 ซ.หลังวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 325 ตารางวา 9 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.9 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 94,958 คน (ชาย 43,554 คน, หญิง 51,404 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,060  หลังคาเรือน (3,156 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดพร้าว : แขวงลาดพร้าว

สถานที่ตั้ง : เลขที่  11/5 หมู่ 5 ซ.หลังวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

โทร : -

โทรสาร : -

สถานที่ใกล้เคียง : วัดลาดปลาเค้า

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวเล็ก, มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ศูนย์สาขาจรเข้บัว ที่ตั้ง เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้ เขตลาดพร้าว กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1 งาน 65 วา

พื้นที่รับผิดชอบ : 6 ตารางกิโลเมตร (หมู่ 1, 2, 4 แขวงจรเข้บัว)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 27,222 คน (ชาย 12,272 คน, หญิง 14,950 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  27,222  หลังคาเรือน (8,112 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดพร้าว : แขวงจรเข้

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 24 แขวงจรเข้ เขตลาดพร้าว กทม.

โทร : -

โทรสาร : -

สถานที่ใกล้เคียง : -

รถโดยสารประจำทาง :  -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :