กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์ บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา

พื้นที่ตั้ง :   5 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 124.436 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 102,076  คน (ชาย 77,324 คน, หญิง 84,752 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :63,399 หลังคาเรือน ( 62,856 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   71  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   17  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     40  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  7  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  9  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตคลองสามวา

 • แขวงบางชัน
 • แขวงสามวาตะวันตก
 • แขวงสามวาตะวันออก
 • แขวงทรายกองดิน
 • แขวงทรางกองดินใต้

สถานที่ตั้ง : เลขที่  1 ซ.เลียบคลองสอง 10 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

โทร : 02-548-0495-8 ต่อ 22

โทรสาร : 02-548-0499

สถานที่ใกล้เคียง :  สำนักงานเขตคลองสามวา, สวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด

รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถว (กม.8 - หทัยราษฎร์)

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :6  แห่ง

 • ศูนย์สาขาคู้บอน  ที่ตั้ง 35 ซ.คู้บอน 35 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
 • ศูนย์สาขาบางชัน ที่ตั้ง เยื้องวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(บางชัน) ซ.พระยาสุเรนทร์1 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
 • ศูนย์สาขาสามวาตะวันตก ที่ตั้ง 32 หมู่ 8 ถ.พระยาสุเรนทร์ ซ.50 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
 • ศูนย์สาขาสามวาตะวันออก ที่ตั้ง 1793 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510
 • ศูนย์สาขาวัดบัวแก้ว  ที่ตั้ง 72/2 ม. 2  ซ.นิมิตรใหม่ 79 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510
 • ศูนย์สาขาทรายกองดินใต้ ที่ตั้ง 1 ซ.ประชาร่วมใจ 48 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : http://healthcenter45@hotmail.com

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขาวัดคู้บอน  ที่ตั้ง เลขที่ 35 ซ.คู้บอน 35 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1,200 ตารางวา 3 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 9  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 21,453 คน (ชาย 10,119 คน, หญิง 11,334 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  4,066  หลังคาเรือน (4,696 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตคลองสามวา : แขวงบางชัน ถนนคู้บอน ซอย 28-52, ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอย 27-35

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 35 ซอยคู้บอน 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

โทร : 02-519-3288

โทรสาร : 02-519-3288

สถานที่ใกล้เคียง : วัดคู้บอน, โรงเรียนวัดคู้บอน

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถว กม. 8-นิมิตใหม่

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์สาขาวัดคู้บอน  ที่ตั้ง เลขที่ 35 ซ.คู้บอน 35 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 10  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 7,801 คน (ชาย 3,729 คน, หญิง 4,072 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,880  หลังคาเรือน (1,910 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      3 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตคลองสามวา : แขวงบางชัน ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอย 1, 3, 5, 7 และถนนพระยาสุเรนทร์ 2, 4, 6, 8

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 เยื้องวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทร : 02-517-5300

โทรสาร : 02-517-5300

สถานที่ใกล้เคียง : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 26, รถสองแถวสายมีนบุรี-พระยาสุเรนทร์

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ศูนย์ สาขาสามวาตะวันตก ที่ตั้ง เลขที่ 32 หมู่ 8 ถ.พระยาสุเรนทร์ ซ.50 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 200 วา

พื้นที่รับผิดชอบ : 18.297  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 46,405 คน (ชาย 22,009 คน, หญิง 24,396 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  7,095  หลังคาเรือน

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :  3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      7 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตคลองสามวา : แขวงสามวาตะวันตก หมู่ 3, 8, 9, 13, 14, 15

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 เยื้องวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทร : 02-914-1525

โทรสาร : 02-914-1525

สถานที่ใกล้เคียง : วัดพระยาสุเรนทร์, โรงเรียนพระยาสุเรนทร์

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 26, รถสองแถวสายมีนบุรี-พระยาสุเรนทร์

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ศูนย์สาขาสามวาตะวันออก ที่ตั้ง 1793 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 189  ไร่  3.024  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 2,120 คน (ชาย 1,014 คน, หญิง 1,106 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  296  หลังคาเรือน (320 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  3  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตคลองสามวา : แขวงสามวาตะวันออก

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1793 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510

โทร : 02-569-1978

โทรสาร : 02-569-1978

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวมีนบุรี-ลำลูกกา

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ศูนย์สาขาวัดบัวแก้ว  ที่ตั้ง 72/2 ม. 2  ซ.นิมิตรใหม่ 79 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 300 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 12.146  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 10,027 คน (ชาย 4,829 คน, หญิง 5,198 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,444  หลังคาเรือน (3,844 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   5  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      3  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตคลองสามวา : แขวงทรายกองดินใต้หมู่ 1, 2, 3, 7, 8

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 72/2 ม. 2  ซ.นิมิตรใหม่ 79 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510

โทร : 02-543-7822

โทรสาร : 02-543-7822

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนวัดบัวแก้ว

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวสายลำลูกกา-มีนบุรี, รถสองแถววัดสุขใจ-มีนบุรี

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.ศูนย์สาขาทรายกองดินใต้ ที่ตั้ง 1 ซ.ประชาร่วมใจ 48 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 165 วา

พื้นที่รับผิดชอบ : 15.8  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 15,367 คน (ชาย 7,609 คน, หญิง 7,758 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,770  หลังคาเรือน (7,740 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   12  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   9  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตคลองสามวา : แขวงทรายกองดินใต้ตั้งแต่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

สถานที่ตั้ง : เลขที่1 ซ.ประชาร่วมใจ 48 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510

โทร : 02-543-7295

โทรสาร : 02-543-7295

สถานที่ใกล้เคียง : มัสยิดกมาลุลอิสลาม

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 525, รถตู้มีนบุรี-ลำหิน, รถสองแถวสายมีนบุรี

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :