กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์ บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ

พื้นที่ตั้ง :  64 วา 1 ไร่ 2 งาน

พื้นที่รับผิดชอบ : 17.69 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 63,758  คน (ชาย 30,069 คน, หญิง 33,689 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  23,087 หลังคาเรือน  ( 28,980 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   16  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   9 แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     50  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  5  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  4  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตทุ่งครุ : แขวงทุ่งครุ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 46 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทร : 02-464-3057

โทรสาร : 02-463-5621

สถานที่ใกล้เคียง :  ตรงข้ามอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง กทม. (แฟลต กทม.)

รถโดยสารประจำทาง : รถสี่ล้อเล็กสาย 99, รถสองแถวสีแดง กิโลเมตร 9 - แฟลต กทม.

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 4  แห่ง

 • สาขาทุ่งครุ 1  ที่ตั้ง  เลขที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 84 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 • สาขาทุ่งครุ 2  ที่ตั้ง  เลขที่  17 ซ.ประชาอุทิศ 54 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 • สาขาสามัคคีบำรุง  ที่ตั้ง เลขที่ 157 ซ.ประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 • สาขาวัดบัวผัน ที่ตั้ง  เลขที่  86 ซ.งานเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข :  hc59bma@yahoo.co.th

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์ สาขาทุ่งครุ 1  ที่ตั้ง  เลขที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 84 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 100 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 0.5  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 1,320 คน (ชาย 599 คน, หญิง 721 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  243 หลังคาเรือน (301 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  -  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทุ่งครุ : แขวงทุ่งครุ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 84 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทร : 02-4ุ63-3630

โทรสาร : 02-4ุ63-3630

สถานที่ใกล้เคียงอยู่ในวัดทุ่งครุ

รถโดยสารประจำทาง : สาย21, 88, 504, รถสองแถวเบอร์88, 89

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์ สาขาทุ่งครุ 2  ที่ตั้ง เลขที่  17 ซ.ประชาอุทิศ 54 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 200 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 1,758 คน (ชาย 860 คน, หญิง 898 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  570 หลังคาเรือน (614 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทุ่งครุ : แขวงทุ่งครุ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  17 ซ.ประชาอุทิศ 54 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทร : 02-4ุ26-2459

สถานที่ใกล้เคียงสุเหร่าคอลิดีน

รถโดยสารประจำทาง : สาย21, 88, 504, รถสองแถวเบอร์88, 89 ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าซอย

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ศูนย์ สาขาทุ่งครุ 2  ที่ตั้ง เลขที่  157 ซ.ประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 207 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 1  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 2,216 คน (ชาย 970 คน, หญิง 1,246 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  497 หลังคาเรือน (1,837 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      1 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทุ่งครุ : แขวงทุ่งครุ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  17 ซ.ประชาอุทิศ 69 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทร : 02-4ุ26-1626

สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนสามัคคีบำรุง

รถโดยสารประจำทาง : สาย21, 88, 504, รถสองแถว "คู่สร้าง บิ๊กซี สุขสวัสดิ์"

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ศูนย์ สาขาวัดบัวผัน ที่ตั้ง  เลขที่  86 ซ.งานเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 5  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 304 หลังคาเรือน (492 ครอบครัว)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  23,087 หลังคาเรือน (28,980 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทุ่งครุ : แขวงทุ่งครุ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  86 ซ.งานเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

โทร : 02-4ุ26-7428

สถานที่ใกล้เคียงวัดบัวผัน

รถโดยสารประจำทาง : สาย21, 88, 504, รถสองแถวเบอร์ 88, 99 ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าซอย

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :