กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์ บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง

พื้นที่ตั้ง :    2  ไร่  58  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 26.060  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 121,149  คน (ชาย 59,540 คน, หญิง 61,950 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  44,010 หลังคาเรือน  (48,342 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   68  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   18  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     35  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  4 โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  14  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตหลักสี่

 • แขวงทุ่งสองห้อง
 • แขวงตลาดบางเขน

สถานที่ตั้ง :  หมู่บ้านการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง  หมู่  2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210

โทร : 02-575-2650-2

โทรสาร :02-574-6348

สถานที่ใกล้เคียง :  รร.เคหะวิทยาทุ่งสองห้อง 1,  รร.เคหะวิทยาทุ่งสองห้อง 2

รถโดยสารประจำทาง : สาย29, 59 ปอ.4, 10, 29

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 2  แห่ง

 • สาขาตลาดบางเขน  ที่ตั้ง  ม.1  ถนนกำแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กทม. 10210
 • สาขาท่าทราย  ที่ตั้ง  ม.6  ถนนประชาชื่น  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม. 10210

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ : healthcenter53@hotmail.com

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขาตลาดบางเขน  ที่ตั้ง เลขที่ 248 ม.1  ถนนกำแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กทม. 10210

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 7  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 2,298 คน (ชาย - คน, หญิง - คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  678  หลังคาเรือน (858 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   4  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ -

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 248 ม.1  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทร : 02-589-5751

สถานที่ใกล้เคียง : วัดเทวสุนทร

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 29, 52, ปอ.29, 504, 510

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์ สาขาท่าทราย  ที่ตั้ง  ม.6  ถนนประชาชื่น  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม. 10210

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 3.696  ตารางกิโลเมตร (เคหะชุมชนท่าทราย)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 8,135 คน (ชาย 3,882 คน, หญิง 4,253 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,495  หลังคาเรือน (1,886 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ -

สถานที่ตั้ง : ม.6  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทร : 02-580-2123

สถานที่ใกล้เคียง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, โรงเรียนการเคหะท่าทราย

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 24, 66, 70, 1076

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :