กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

พื้นที่ตั้ง : 384  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 10.460 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 75,331  คน (ชาย 35,704 คน, หญิง 39,627 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  23,361 หลังคาเรือน(25,399 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   31  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   19  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  9  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   3  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  11  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตภาษีเจริญ

 • แขวงบางด้วน
 • แขวงบางจาก
 • แขวงบางแวก
 • แขวงคลองขวาง
 • แขวงคูกาสวรรค์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  28  ซอยบางแวก 92 แขวงคลองขวาง  เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

โทร : 02-410-1810

โทร : 02-410-1810 ต่อ 102

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดมะพร้าวเตี้ย

รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถววัดมะพร้าวเตี้ย ถ.จรัสสนิทวงศ์  สาย  81,  91,  108,  146,  157,  ปอ.509,  510,  157  ถนนวงแหวนรอบนอก  146,  ปอ.174,  ปอ.พ.10

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 2 แห่ง

 • สาขาวัดกำแพง  ที่ตั้ง  เลขที่ 55  หมู่ 10 ซ.วัดกำแพง แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
 • สาขายายทวดมาก (ตันศิริอนุสรณ์) ที่ตั้ง  ซ.เพชรเกษม  48  แยก  4-7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข :-

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์ สาขาวัดกำแพง  ที่ตั้ง  เลขที่ 55  หมู่ 10 ซ.วัดกำแพง แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 250 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 4,659 คน (ชาย 2,219 คน, หญิง 2,440 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,095  หลังคาเรือน (1,692 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   -  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง : แขวงบางแวก หมู่ที่ 7, 10

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55/1 ซอยบางแวก 32 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

โทร : 02-410-4691

โทรสาร : 02-410-4691

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนวัดกำแพง

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 89 รถสองแถววัดมะพร้าวเตี้ย

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์ สาขายายทวดมาก (ตันศิริอนุสรณ์) ที่ตั้ง  ซ.เพชรเกษม  48  แยก  4-7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 337 วา 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 4,629 คน (ชาย 2,261 คน, หญิง 2,368 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,151  หลังคาเรือน (1,668 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      34 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตภาษีเจริญ

สถานที่ตั้ง : ซอยคมพัฒนาเพชรเกษม 48 แยก4-7 แขวงบ้านด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร : 02-410-4691

โทรสาร : 02-410-4691

สถานที่ใกล้เคียง : ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์, โรงเรียนวัดชัยพฤษมาลา

รถโดยสารประจำทาง :  สาย80, 81, 101, 146, 147, ปอ.504, 137, 10

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :