กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

พื้นที่ตั้ง : 4  ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 58  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 136,374  คน (ชาย 64,727 คน, หญิง 71,647 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  42,108 หลังคาเรือน  (  48,672  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   64  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   27  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      53  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  13  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   4  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  20  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ: เขตมีนบุรี : แขวงแสนแสบ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  39  หมู่  1  ถนนสีหบุรานุกิจแขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กทม. 10510

โทร : 02-540-7154,  02-540-5615-6

โทรสาร : 02-540-7334

สถานที่ใกล้เคียง : สำนักงานเขตมีนบุรี, ตรงข้ามกับสำนักอัยการสูงสุด

รถโดยสารประจำทาง :   สาย8, 16, 22, 26, 27, 58, 96, 113,  131, 525, 526, ปอ. 26, ปอ.514 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :  2  แห่ง

 • สาขา  แสนแสบ  ที่ตั้ง  60  ม.1  ซ.ราษฎร์อุทิศ  17  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี
 • สาขา  คลองสี่  ที่ตั้ง  55  ม. 17  ถ.สุวินทวงศ์  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขา  แสนแสบ (อัลอิดฮาร์ด)  ที่ตั้ง  60  ม.1  ซ.ราษฎร์อุทิศ  17  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 300  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 19.5  ตารางกิโลเมตร(หมู่1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, แขวงแสนแสบ)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 20,624  (ชาย 10,264 คน, หญิง 10,360 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  6,159  หลังคาเรือน

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   21  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   11  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  3  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตมีนบุรี : แขวงแสนแสบ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 60  ม.1  ซ.ราษฎร์อุทิศ  17  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร : 02-453-8039

สถานที่ใกล้เคียง : มัสยิดอัลอิดฮาร์ดอุลุมุดดีน

รถโดยสารประจำทาง :  สาย562, รถตู้ตลาดมีนบุรี - หนองจอก(คู้ขวา), รถสองแถวตลาดมีนบุรี - หนองจอก(คู้ขวา)

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์สาขา  คลองสี่  ที่ตั้ง  55  ม. 17  ถ.สุวินทวงศ์  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 200  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 20.5  ตารางกิโลเมตร(หมู่4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, แขวงแสนแสบ)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 21,082  คน(ชาย 13,001 คน, หญิง 18,081 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  6,145  หลังคาเรือน

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   6  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  4  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตมีนบุรี : แขวงแสนแสบ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55  ม.17  ซ.ทางเข้าโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์  ถ.สุวินทวงศ์  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทร : 02-543-8451

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, หมู่บ้านประภาวรรณโฮม

รถโดยสารประจำทาง :  รถตู้สายหนองจอก - มีนบุรี, รถร่วมสาย 131, รถสองแถวบึงบัว - ซีพี

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :