กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา

พื้นที่ตั้ง : 1  ไร่  75  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 120.687  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 65,489  ค (ชาย 50,577 คน, หญิง 14,912)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  17,282  ครอบครัว

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   49  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   19  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      96  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  15  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   4  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  11  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางขุนเทียน

 • แขวงแสมดำ
 • แขวงท่าข้าม

สถานที่ตั้ง : เลขที่  121 หลังเขตบางขุนเทียน เลขที่  1  ซ.พระรามที่  2  ซ.  54  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม.  10150

โทร : 02-416-8318

โทรสาร : 02-415-2052 ต่อ 19

สถานที่ใกล้เคียง :  บิ๊กซีพระราม 2, เซนทรัลพลาซ่าพระราม 2

รถโดยสารประจำทาง :  68,  76,  105,  140,  141,  142,  147,  168,  169, 558

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :  6  แห่ง

 • สาขา  บางกระดี่  ที่ตั้ง  53/4  หมู่  8  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
 • สาขา  ท่าข้าม  ที่ตั้ง  98/1  หมู่  4  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม.10150
 • สาขา  งามเจริญ  ที่ตั้ง  62/2  หมู่  1  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
 • สาขา  เมฆสุวรรณ  ที่ตั้ง  11/12  หมู่  9  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
 • สาขา  สุขปาน-จันทร์สว่าง  ที่ตั้ง  47/21  หมู่  3  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150
 • สาขา พิทยาลงกรณ์  ที่ตั้ง  54/1  หมู่  9  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขา  บางกระดี่  ที่ตั้ง  53/4  หมู่  8  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 90  ตารางวา  2  งาน

พื้นที่รับผิดชอบ : 4  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 6,204  (ชาย 3,070 คน, หญิง 3,134 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,756  หลังคาเรือน (1,850 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางขุนเทียน : แขวงแสมดำ

สถานที่ตั้ง : หลังโรงเรียนวัดบางกระดี่  หมู่ที่ 8

โทร : 02-452-1484

โทรสาร : 02-452-1484

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนวัดบางกระดี่

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถววัดบางกระดี่ - โลตัส

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์สาขา ท่าข้าม  ที่ตั้ง  98/1  หมู่  4  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม.10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 6 ตารางวา 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 7  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 17,153  (ชาย 8,111 คน, หญิง 9,042 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  7,221  หลังคาเรือน (7,499 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  3  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางขุนเทียน : แขวงท่าข้าม

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 98/1 หมู่ที่4 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร : 02-415-4691

โทรสาร : 02-415-4691

สถานที่ใกล้เคียง : สน.ท่าข้าม

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวสีแดง, รถสองแถวสีน้ำเงิน ปั๊มน้ำมันบางจาก

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ศูนย์สาขา งามเจริญ ที่ตั้ง  62/2  หมู่  1  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 2 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 6,677  (ชาย 3,462 คน, หญิง 3,215 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,572  หลังคาเรือน

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางขุนเทียน : แขวงท่าข้าม

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 135 ซอยอนามัยเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร : 02-416-0882

โทรสาร : 02-416-0882

สถานที่ใกล้เคียง : ธนาคารไทยพาณิชย์, ศูนย์รถยนต์ฟอร์ด

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 68,76, 105, 140, 141, 142, 147, 558, 529, รถสองแถว

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ศูนย์สาขา สาขา  เมฆสุวรรณ  ที่ตั้ง  11/12  หมู่  9  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 290 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5  ตารางกิโลเมตร (หมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 3,918  (ชาย 1,901 คน, หญิง 2,017 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,303  หลังคาเรือน (1,107 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   4  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ -

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ซอยวัดประชาบำรุง ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทร : 02-452-3472

โทรสาร : 02-452-3472

สถานที่ใกล้เคียง : วัดประชาบำรุง

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวเล็กสายบางบอน - วัดลูกวัว

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ศูนย์สาขา สาขา สุขปาน-จันทร์สว่าง  ที่ตั้ง  47/21  หมู่  3  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 225 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร (หมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 5,954  (ชาย 2,981 คน, หญิง 2,973 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,146  หลังคาเรือน (5,110 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ -

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 47/21 หมู่ที่ 3 ซอยวัดแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150

โทร : 02-416-1711

โทรสาร : 02-416-1711

สถานที่ใกล้เคียง : วัดแสมดำ

รถโดยสารประจำทาง :  สาย68, 105, 141, 529 ต่อรถสองแถวเล็กสายวัดแสมดำ - โลตัส

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ศูนย์สาขา  พิทยาลงกรณ์  ที่ตั้ง  54/1  หมู่  9  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.:3,192  (ชาย 1,346 คน, หญิง 1,846 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,018  หลังคาเรือน (1,118 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   5  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      1  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางขุนเทียน : แขวงท่าข้าม

สถานที่ตั้ง : ที่ตั้ง  54/1  หมู่  9  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150

โทร : 02-452-5002

โทรสาร : 02-452-5002

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวเล็กปากทางพระราม 2 - พิทยาลงกรณ์

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :