กองการพยาบาลสาธารณสุข
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6
ถ.ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0 2276 3904
โทรสาร : 0 2276 3911