กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

                                                                                                    

 

                                      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                        

                                                 

                                                                                                                            

                                                                                                   

                                                                                                                                                             

                                                                                                              ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกรุงเทพมหานคร

                                                                                                                                     

                                                 

                                                                                           

 

                                                                                                                   กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

                                                                                                                                     

                                                 

                                                                                           

                                                                   

                                                                   

                                                                                        

 

                                                                                                                  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล

                                                                                                                                 

                                                                                       

                                                                

 

                                                                                                                    กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                          

 

 

 

 

    

                                                                                            

                   

      

                                            

 

 

 

 

 

 

กองการพยาบาลสาธารณสุข
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6
ถ.ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0 2276 3904
โทรสาร : 0 2276 3911